Norsko

N24089

2.3.-9.3.2019
Bez stravy
2 046 Kč

Doprava: Vlastní Hvězdiček: 4

Gursken

9.3.-15.3.2019
Bez stravy
2 186 Kč

Doprava: Vlastní Hvězdiček: 4

Troms

16.3.-22.3.2019
Bez stravy
3 307 Kč

Doprava: Vlastní Hvězdiček: 3

N36421

27.4.-4.5.2019
Bez stravy
3 039 Kč

Doprava: Vlastní Hvězdiček: 3

Brekstad

11.5.-17.5.2019
Bez stravy
3 581 Kč

Pobytové, Chytrá záloha 1 500 Kč
Doprava: Vlastní Hvězdiček: 4

ZA PŮLNOČNÍM SLUNCEM PŘES LOFOTY A VESTERÁLY

27.6.-10.7.2019
Snídaně
22 070 Kč

Poznávací, Chytrá záloha 1 500 Kč
Doprava: Autobus

Sjøhytta

20.7.-27.7.2019
Bez stravy
3 465 Kč

Pobytové, Chytrá záloha 1 500 Kč
Doprava: Vlastní Hvězdiček: 3

N20312

Bergen, Norsko
20.7.-27.7.2019
Bez stravy
7 313 Kč

Pobytové, Chytrá záloha 1 500 Kč
Doprava: Vlastní Hvězdiček: 4

Špicberky - Ostrovy Ledního Medvěda

1.8.-11.8.2019
Bez stravy
38 890 Kč

Pobytové, Chytrá záloha 1 500 Kč
Doprava: Letecky (Praha)

Senja

7.9.-13.9.2019
Bez stravy
3 621 Kč

Pobytové, Chytrá záloha 1 500 Kč
Doprava: Vlastní Hvězdiček: 3

Hovden

7.9.-13.9.2019
Bez stravy
1 181 Kč

Doprava: Vlastní Hvězdiček: 3

N30905

14.9.-21.9.2019
Bez stravy
710 Kč

Doprava: Vlastní Hvězdiček: 3

Bortelid

21.9.-27.9.2019
Bez stravy
2 446 Kč

Doprava: Vlastní Hvězdiček: 3

Gudvangen (Fjs386)

26.10.-1.11.2019
Bez stravy
3 064 Kč

Pobytové, Chytrá záloha 1 500 Kč
Doprava: Vlastní

N38060

26.10.-2.11.2019
Bez stravy
4 347 Kč

Pobytové, Chytrá záloha 1 500 Kč
Doprava: Vlastní Hvězdiček: 4

Rong

16.11.-22.11.2019
Bez stravy
5 308 Kč

Doprava: Vlastní Hvězdiček: 4

N37052

16.11.-23.11.2019
Bez stravy
3 158 Kč

Doprava: Vlastní Hvězdiček: 4

N33080

16.11.-23.11.2019
Bez stravy
2 666 Kč

Doprava: Vlastní Hvězdiček: 4

Uggdal

30.11.-6.12.2019
Bez stravy
4 774 Kč

Doprava: Vlastní Hvězdiček: 3

Roset

30.11.-6.12.2019
Bez stravy
2 784 Kč

Doprava: Vlastní Hvězdiček: 4

N33034

30.11.-7.12.2019
Bez stravy
1 897 Kč

Doprava: Vlastní Hvězdiček: 2

Helgeland

7.12.-13.12.2019
Bez stravy
2 138 Kč

Doprava: Vlastní Hvězdiček: 3

N19415

14.12.-21.12.2019
Bez stravy
2 833 Kč

Doprava: Vlastní Hvězdiček: 4

Uggdal

21.12.-27.12.2019
Bez stravy
1 863 Kč

Doprava: Vlastní Hvězdiček: 3

Dyrnes

28.12.2019-3.1.2020
Bez stravy
3 584 Kč

Doprava: Vlastní Hvězdiček: 4
Zájezdy od INVIA.cz