Norsko

Tau

15.12.-21.12.2018
Bez stravy
4 394 Kč

Doprava: Vlastní Hvězdiček: 3

Nord-Heggdal

29.12.2018-4.1.2019
Bez stravy
3 501 Kč

Doprava: Vlastní Hvězdiček: 4

Laukhamar

19.1.-25.1.2019
Bez stravy
2 717 Kč

Doprava: Vlastní Hvězdiček: 4

Stavang

26.1.-1.2.2019
Bez stravy
4 317 Kč

Doprava: Vlastní Hvězdiček: 4

N31415

2.2.-9.2.2019
Bez stravy
3 480 Kč

Doprava: Vlastní Hvězdiček: 4

Laukvik

16.2.-22.2.2019
Bez stravy
3 926 Kč

Doprava: Vlastní Hvězdiček: 3

Vestvikvågen

16.2.-22.2.2019
Bez stravy
3 000 Kč

Doprava: Vlastní Hvězdiček: 4

N33189

16.3.-23.3.2019
Bez stravy
5 085 Kč

Doprava: Vlastní Hvězdiček: 3

N30065

4.5.-11.5.2019
Bez stravy
3 063 Kč

Pobytové, Chytrá záloha 1 500 Kč
Doprava: Vlastní Hvězdiček: 4

N37132

11.5.-18.5.2019
Bez stravy
3 134 Kč

Pobytové, Chytrá záloha 1 500 Kč
Doprava: Vlastní Hvězdiček: 3

N35049

18.5.-25.5.2019
Bez stravy
2 488 Kč

Doprava: Vlastní Hvězdiček: 3

N37052

29.6.-6.7.2019
Bez stravy
4 304 Kč

Pobytové, Chytrá záloha 1 500 Kč
Doprava: Vlastní Hvězdiček: 4

Rybolov - Ostrov Hitra - Knarlagsund

15.8.-22.8.2019
Bez stravy
8 000 Kč

Sportovní, Chytrá záloha 1 500 Kč
Doprava: Vlastní

N19299

17.8.-24.8.2019
Bez stravy
1 102 Kč

Doprava: Vlastní Hvězdiček: 4

N29126

24.8.-31.8.2019
Bez stravy
1 065 Kč

Doprava: Vlastní Hvězdiček: 3

Skei

31.8.-6.9.2019
Bez stravy
6 132 Kč

Pobytové, Chytrá záloha 1 500 Kč
Doprava: Vlastní Hvězdiček: 4

Sirevaag

31.8.-6.9.2019
Bez stravy
3 212 Kč

Pobytové, Chytrá záloha 1 500 Kč
Doprava: Vlastní Hvězdiček: 4

Laukhamar

7.9.-13.9.2019
Bez stravy
2 717 Kč

Doprava: Vlastní Hvězdiček: 4

N18715

14.9.-21.9.2019
Bez stravy
3 197 Kč

Pobytové, Chytrá záloha 1 500 Kč
Doprava: Vlastní Hvězdiček: 4

Steinvik

12.10.-18.10.2019
Bez stravy
3 969 Kč

Pobytové, Chytrá záloha 1 500 Kč
Doprava: Vlastní Hvězdiček: 3

N35990

12.10.-19.10.2019
Bez stravy
2 065 Kč

Doprava: Vlastní Hvězdiček: 5

Storfosna

9.11.-15.11.2019
Bez stravy
3 392 Kč

Doprava: Vlastní Hvězdiček: 3

Helgeland

30.11.-6.12.2019
Bez stravy
2 613 Kč

Doprava: Vlastní Hvězdiček: 1

Lofoten

21.12.-27.12.2019
Bez stravy
4 910 Kč

Doprava: Vlastní Hvězdiček: 4
Zájezdy od INVIA.cz