Norsko

Lofoten 1

27.10.-2.11.2018
Bez stravy
3 521 Kč

Doprava: Vlastní Hvězdiček: 4

N39094

10.11.-17.11.2018
Bez stravy
3 885 Kč

Doprava: Vlastní Hvězdiček: 3

N23005

10.11.-17.11.2018
Bez stravy
4 775 Kč

Doprava: Vlastní Hvězdiček: 4

Søgne

15.12.-21.12.2018
Bez stravy
3 027 Kč

Pobytové, Chytrá záloha 1 500 Kč
Doprava: Vlastní Hvězdiček: 4

Innselsetbygda

15.12.-21.12.2018
Bez stravy
4 453 Kč

Pobytové, Chytrá záloha 1 500 Kč
Doprava: Vlastní Hvězdiček: 4

N37211

15.12.-22.12.2018
Bez stravy
3 349 Kč

Pobytové, Chytrá záloha 1 500 Kč
Doprava: Vlastní Hvězdiček: 4

Vevang

22.12.-28.12.2018
Bez stravy
1 869 Kč

Doprava: Vlastní Hvězdiček: 3

N16294

16.2.-23.2.2019
Bez stravy
3 360 Kč

Pobytové, Chytrá záloha 1 500 Kč
Doprava: Vlastní Hvězdiček: 3

Troms

2.3.-8.3.2019
Bez stravy
3 988 Kč

Pobytové, Chytrá záloha 1 500 Kč
Doprava: Vlastní Hvězdiček: 3

N34057

9.3.-16.3.2019
Bez stravy
4 688 Kč

Pobytové, Chytrá záloha 1 500 Kč
Doprava: Vlastní Hvězdiček: 3

Storfosna

23.3.-29.3.2019
Bez stravy
3 392 Kč

Pobytové, Chytrá záloha 1 500 Kč
Doprava: Vlastní Hvězdiček: 3

Uttian

30.3.-5.4.2019
Bez stravy
4 906 Kč

Pobytové, Chytrá záloha 1 500 Kč
Doprava: Vlastní Hvězdiček: 3

N37244

25.5.-1.6.2019
Bez stravy
2 914 Kč

Doprava: Vlastní Hvězdiček: 3

Heskestad

8.6.-14.6.2019
Bez stravy
3 499 Kč

Doprava: Vlastní Hvězdiček: 3

N20026

15.6.-22.6.2019
Bez stravy
2 577 Kč

Doprava: Vlastní Hvězdiček: 3

NORSKO – ZLATÁ CESTA SEVERU

1.7.-7.7.2019
Snídaně
22 990 Kč

Doprava: Letecky (Praha)

N31200

3.8.-10.8.2019
Bez stravy
4 820 Kč

Doprava: Vlastní Hvězdiček: 4

N29126

17.8.-24.8.2019
Bez stravy
1 065 Kč

Doprava: Vlastní Hvězdiček: 3

Olden

14.9.-20.9.2019
Bez stravy
2 323 Kč

Doprava: Vlastní Hvězdiček: 3

N37140

21.9.-28.9.2019
Bez stravy
3 432 Kč

Doprava: Vlastní Hvězdiček: 5

Kvitfjell

5.10.-11.10.2019
Bez stravy
3 307 Kč

Doprava: Vlastní Hvězdiček: 5

Lofoten 1

12.10.-18.10.2019
Bez stravy
4 564 Kč

Doprava: Vlastní Hvězdiček: 4

N31016

12.10.-19.10.2019
Bez stravy
3 738 Kč

Doprava: Vlastní Hvězdiček: 2

Kvitfjell

19.10.-25.10.2019
Bez stravy
3 305 Kč

Doprava: Vlastní Hvězdiček: 4

Leikong

16.11.-22.11.2019
Bez stravy
3 279 Kč

Doprava: Vlastní Hvězdiček: 5
Zájezdy od INVIA.cz