Bjerkly

8.8.-15.8.2020
Bez stravy
1 232 Kč

Doprava: Vlastní Hvězdiček: 3

Norsko - zlatá cesta severu - letecky

16.8.-22.8.2020
Snídaně
23 590 Kč

Doprava: Letecky (Praha)

N30269

12.9.-19.9.2020
Bez stravy
1 213 Kč

Doprava: Vlastní Hvězdiček: 2

N30155

12.9.-19.9.2020
Bez stravy
1 640 Kč

Doprava: Vlastní Hvězdiček: 4

N35432

3.10.-10.10.2020
Bez stravy
2 795 Kč

Doprava: Vlastní Hvězdiček: 5

N37285

7.11.-14.11.2020
Bez stravy
3 228 Kč

Doprava: Vlastní Hvězdiček: 4

N16322

28.11.-5.12.2020
Bez stravy
1 803 Kč

Doprava: Vlastní Hvězdiček: 4

N24082

9.1.-16.1.2021
Bez stravy
1 586 Kč

Doprava: Vlastní Hvězdiček: 2

N33074

13.2.-20.2.2021
Bez stravy
2 447 Kč

Doprava: Vlastní Hvězdiček: 3

N37238

13.2.-20.2.2021
Bez stravy
1 407 Kč

Doprava: Vlastní Hvězdiček: 2

N33059

27.3.-3.4.2021
Bez stravy
3 976 Kč

Doprava: Vlastní Hvězdiček: 3

Storøygard

22.5.-29.5.2021
Bez stravy
1 428 Kč

Doprava: Vlastní Hvězdiček: 3

N16297

19.6.-26.6.2021
Bez stravy
2 760 Kč

Doprava: Vlastní Hvězdiček: 4

Breidtjernshytta

19.6.-26.6.2021
Bez stravy
757 Kč

Doprava: Vlastní Hvězdiček: 1

POZVÁNKA NA LOFOTY A ŠPICBERKY

27.6.-4.7.2021
Snídaně
59 558 Kč

Doprava: Letecky (Praha)

N30905

18.9.-25.9.2021
Bez stravy
1 007 Kč

Doprava: Vlastní Hvězdiček: 3

N33186

25.9.-2.10.2021
Bez stravy
1 501 Kč

Doprava: Vlastní Hvězdiček: 3

S35236

9.10.-16.10.2021
Bez stravy
1 270 Kč

Doprava: Vlastní Hvězdiček: 4

N19415

6.11.-13.11.2021
Bez stravy
2 494 Kč

Doprava: Vlastní Hvězdiček: 4

N36494

13.11.-20.11.2021
Bez stravy
1 981 Kč

Doprava: Vlastní Hvězdiček: 4

N30065

11.12.-18.12.2021
Bez stravy
3 399 Kč

Doprava: Vlastní Hvězdiček: 4

N33165

11.12.-18.12.2021
Bez stravy
2 904 Kč

Doprava: Vlastní Hvězdiček: 4
Zájezdy od INVIA.cz