N37049

24.8.-31.8.2019
Bez stravy
2 423 Kč

Doprava: Vlastní Hvězdiček: 3

N34331

24.8.-31.8.2019
Bez stravy
2 952 Kč

Doprava: Vlastní Hvězdiček: 3

N36062

7.9.-14.9.2019
Bez stravy
2 902 Kč

Doprava: Vlastní Hvězdiček: 3

N33078

7.9.-14.9.2019
Bez stravy
1 748 Kč

Doprava: Vlastní Hvězdiček: 2

N36210

14.9.-21.9.2019
Bez stravy
3 529 Kč

Doprava: Vlastní Hvězdiček: 5

N24065

15.9.-22.9.2019
Bez stravy
1 540 Kč

Doprava: Vlastní Hvězdiček: 3

N19413

21.9.-28.9.2019
Bez stravy
3 256 Kč

Doprava: Vlastní Hvězdiček: 4

N33069

21.9.-28.9.2019
Bez stravy
1 197 Kč

Doprava: Vlastní Hvězdiček: 3

N19009

12.10.-19.10.2019
Bez stravy
2 277 Kč

Doprava: Vlastní Hvězdiček: 3

Nas013

26.10.-2.11.2019
Bez stravy
2 810 Kč

Doprava: Vlastní Hvězdiček: 3

N36981

2.11.-9.11.2019
Bez stravy
2 103 Kč

Doprava: Vlastní Hvězdiček: 3

N19434

2.11.-9.11.2019
Bez stravy
2 497 Kč

Doprava: Vlastní Hvězdiček: 4

N33080

9.11.-16.11.2019
Bez stravy
2 666 Kč

Doprava: Vlastní Hvězdiček: 4

Nas017

16.11.-23.11.2019
Bez stravy
3 065 Kč

Doprava: Vlastní Hvězdiček: 4

N30037

7.12.-14.12.2019
Bez stravy
3 280 Kč

Doprava: Vlastní Hvězdiček: 3

N33165

14.12.-21.12.2019
Bez stravy
3 040 Kč

Doprava: Vlastní Hvězdiček: 4

N35432

14.12.-21.12.2019
Bez stravy
2 919 Kč

Doprava: Vlastní Hvězdiček: 5

N36085

21.12.-28.12.2019
Bez stravy
2 444 Kč

Doprava: Vlastní Hvězdiček: 4

Ntg013

21.12.-28.12.2019
Bez stravy
3 940 Kč

Doprava: Vlastní Hvězdiček: 4

Německo, Norsko, Dánsko, Švédsko, Estonsko, Rusko Z Warnemünde Na Lodi Msc Poesia - 394002349P

24.5.-7.6.2020
Plná penze
38 970 Kč

Doprava: Vlastní Hvězdiček: 4, Hodnocení­: 9.5

Nizozemsko, Velká Británie, Norsko, Irsko, Francie, Belgie Z Amsterdamu Na Lodi Norwegian Jade - 393978463P

30.5.-13.6.2020
Plná penze
53 270 Kč

Doprava: Vlastní Hvězdiček: 4

Dánsko, Norsko, Německo, Finsko, Rusko, Estonsko Z Kodaně Na Lodi Msc Meraviglia - 394001738P

5.7.-19.7.2020
Plná penze
46 770 Kč

Doprava: Vlastní Hvězdiček: 4, Hodnocení­: 9.3

Toulky za polárním kruhem se souostrovím Lofot a Vesterálů

24.7.-3.8.2020
Snídaně
45 571 Kč

Doprava: Letecky (Praha)
Zájezdy od INVIA.cz