Nuppulanranta 14

9.1.-16.1.2021
Bez stravy
4 525 Kč

Doprava: Vlastní Hvězdiček: 3

Kaukosaaren Ahonlaita

16.1.-23.1.2021
Bez stravy
3 267 Kč

Doprava: Vlastní Hvězdiček: 2

Ylläskarpalo 3 Päätyhuoneisto

30.1.-6.2.2021
Bez stravy
3 507 Kč

Doprava: Vlastní Hvězdiček: 2

Kaisla

27.2.-6.3.2021
Bez stravy
3 549 Kč

Doprava: Vlastní Hvězdiček: 4

Helmi 1

27.3.-3.4.2021
Bez stravy
15 467 Kč

Doprava: Vlastní Hvězdiček: 5

Syvärinkulta A

24.4.-1.5.2021
Bez stravy
4 807 Kč

Doprava: Vlastní Hvězdiček: 4

Rukan Etelärinne C

15.5.-22.5.2021
Bez stravy
3 040 Kč

Doprava: Vlastní Hvězdiček: 3

Koivikko

22.5.-29.5.2021
Bez stravy
2 054 Kč

Doprava: Vlastní Hvězdiček: 3

Pesäkolo

26.6.-3.7.2021
Bez stravy
3 031 Kč

Doprava: Vlastní Hvězdiček: 3

Huitsin Nevada

17.7.-24.7.2021
Bez stravy
3 217 Kč

Doprava: Vlastní Hvězdiček: 3

Ylläs Outa 1

17.7.-24.7.2021
Bez stravy
2 650 Kč

Doprava: Vlastní Hvězdiček: 4

Mykkylä

17.7.-24.7.2021
Bez stravy
5 791 Kč

Doprava: Vlastní Hvězdiček: 4

Hiukanhelmi

21.8.-28.8.2021
Bez stravy
2 079 Kč

Doprava: Vlastní Hvězdiček: 3

Hämyrinne

4.9.-11.9.2021
Bez stravy
2 831 Kč

Doprava: Vlastní Hvězdiček: 5

Pihkala 2

11.9.-18.9.2021
Bez stravy
3 897 Kč

Doprava: Vlastní Hvězdiček: 4

Klz 8. Koralli

25.9.-2.10.2021
Bez stravy
2 606 Kč

Doprava: Vlastní Hvězdiček: 4

Kotirannan Mökit

25.9.-2.10.2021
Bez stravy
3 420 Kč

Doprava: Vlastní Hvězdiček: 3

Villa Pirkkalinna

25.9.-2.10.2021
Bez stravy
3 328 Kč

Doprava: Vlastní Hvězdiček: 4

Vuokatinportti B4

2.10.-9.10.2021
Bez stravy
1 786 Kč

Doprava: Vlastní Hvězdiček: 3

Onnela

2.10.-9.10.2021
Bez stravy
4 171 Kč

Doprava: Vlastní Hvězdiček: 4

Ruka-Linkki 3A

16.10.-23.10.2021
Bez stravy
1 652 Kč

Doprava: Vlastní Hvězdiček: 2

Paloniemi (Fil155)

23.10.-30.10.2021
Bez stravy
3 556 Kč

Doprava: Vlastní Hvězdiček: 3

Asterix

30.10.-6.11.2021
Bez stravy
2 437 Kč

Doprava: Vlastní Hvězdiček: 4

Pernoo 1

13.11.-20.11.2021
Bez stravy
4 700 Kč

Doprava: Vlastní Hvězdiček: 4

Aurora Cabin

4.12.-11.12.2021
Bez stravy
5 889 Kč

Doprava: Vlastní Hvězdiček: 3
Zájezdy od INVIA.cz