Finsko

Rukapahta 5

27.7.-2.8.2019
Bez stravy
2 119 Kč

Doprava: Vlastní Hvězdiček: 3

Purnukylä 6

31.8.-6.9.2019
Bez stravy
1 862 Kč

Doprava: Vlastní Hvězdiček: 3

Leppis

31.8.-6.9.2019
Bez stravy
3 221 Kč

Doprava: Vlastní Hvězdiček: 3

Miilumaja

14.9.-20.9.2019
Bez stravy
2 773 Kč

Doprava: Vlastní Hvězdiček: 3

Villa Lehmus

21.9.-27.9.2019
Bez stravy
2 010 Kč

Doprava: Vlastní Hvězdiček: 3

Kantokelo A 2

5.10.-11.10.2019
Bez stravy
2 369 Kč

Doprava: Vlastní Hvězdiček: 3

Iida 13

5.10.-11.10.2019
Bez stravy
2 813 Kč

Doprava: Vlastní Hvězdiček: 4

Saukkokumpu 3

12.10.-18.10.2019
Bez stravy
1 694 Kč

Doprava: Vlastní Hvězdiček: 2

Villa Golf

12.10.-18.10.2019
Bez stravy
5 042 Kč

Doprava: Vlastní Hvězdiček: 4

Pyryruka

26.10.-1.11.2019
Bez stravy
2 678 Kč

Doprava: Vlastní Hvězdiček: 4

Kuerkartano 4/aarre

16.11.-22.11.2019
Bez stravy
4 917 Kč

Doprava: Vlastní Hvězdiček: 3

Villa Pajari

16.11.-22.11.2019
Bez stravy
3 901 Kč

Doprava: Vlastní Hvězdiček: 4

Klz 1. Akvamariini

23.11.-29.11.2019
Bez stravy
3 422 Kč

Doprava: Vlastní Hvězdiček: 3

Rannantupa

23.11.-29.11.2019
Bez stravy
3 814 Kč

Doprava: Vlastní Hvězdiček: 4

Orava-Apaja

23.11.-29.11.2019
Bez stravy
5 273 Kč

Doprava: Vlastní Hvězdiček: 4

Kalliokoivu

14.12.-20.12.2019
Bez stravy
2 979 Kč

Doprava: Vlastní Hvězdiček: 4

Ahola

21.12.-27.12.2019
Bez stravy
4 578 Kč

Doprava: Vlastní Hvězdiček: 4

Sla162

21.12.-28.12.2019
Bez stravy
2 855 Kč

Doprava: Vlastní Hvězdiček: 2

Äkäsjärven Lomamökit 3

11.1.-17.1.2020
Bez stravy
2 351 Kč

Doprava: Vlastní Hvězdiček: 3

Villa Vuosseli C 2

25.1.-31.1.2020
Bez stravy
2 756 Kč

Doprava: Vlastní Hvězdiček: 3

Levi Star 1009

29.2.-6.3.2020
Bez stravy
4 646 Kč

Doprava: Vlastní Hvězdiček: 3

Villa Mertala

14.3.-20.3.2020
Bez stravy
2 845 Kč

Doprava: Vlastní Hvězdiček: 5

Kuikka

4.4.-10.4.2020
Bez stravy
2 617 Kč

Doprava: Vlastní Hvězdiček: 4

Porokaarre Nr 10

18.4.-24.4.2020
Bez stravy
3 476 Kč

Doprava: Vlastní Hvězdiček: 2

Petäjäkallio

28.11.-4.12.2020
Bez stravy
7 116 Kč

Doprava: Vlastní Hvězdiček: 5
Zájezdy od INVIA.cz