Dánsko

G10426

17.3.-24.3.2018
Bez stravy
1 178 Kč

Doprava: Vlastní Hvězdiček: 4

F07622

7.4.-14.4.2018
Bez stravy
1 331 Kč

Doprava: Vlastní Hvězdiček: 5

Houstrup Strand

14.4.-20.4.2018
Bez stravy
1 085 Kč

Doprava: Vlastní Hvězdiček: 3

C79114

14.4.-21.4.2018
Bez stravy
1 475 Kč

Doprava: Vlastní Hvězdiček: 4

L50449

21.4.-28.4.2018
Bez stravy
662 Kč

Doprava: Vlastní Hvězdiček: 2

K17731

28.4.-5.5.2018
Bez stravy
1 718 Kč

Doprava: Vlastní Hvězdiček: 4

D13856

5.5.-12.5.2018
Bez stravy
1 201 Kč

Doprava: Vlastní Hvězdiček: 4

D04628

5.5.-12.5.2018
Bez stravy
1 709 Kč

Doprava: Vlastní Hvězdiček: 4

F07018

16.6.-23.6.2018
Bez stravy
2 041 Kč

Doprava: Vlastní Hvězdiček: 3

G51836

16.6.-23.6.2018
Bez stravy
2 935 Kč

Doprava: Vlastní Hvězdiček: 3

D62643

23.6.-30.6.2018
Bez stravy
3 517 Kč

Pobytové, Chytrá záloha 1 500 Kč
Doprava: Vlastní Hvězdiček: 3

E09912

7.7.-14.7.2018
Bez stravy
4 793 Kč

Pobytové, Chytrá záloha 1 500 Kč
Doprava: Vlastní Hvězdiček: 2

D74010

21.7.-28.7.2018
Bez stravy
7 062 Kč

Pobytové, Chytrá záloha 1 500 Kč
Doprava: Vlastní Hvězdiček: 5

I52515

4.8.-11.8.2018
Bez stravy
3 948 Kč

Pobytové, Chytrá záloha 1 500 Kč
Doprava: Vlastní Hvězdiček: 4

E19759

11.8.-18.8.2018
Bez stravy
3 783 Kč

Pobytové, Chytrá záloha 1 500 Kč
Doprava: Vlastní Hvězdiček: 3

"lejl. 28"

22.9.-29.9.2018
Bez stravy
1 613 Kč

Doprava: Vlastní Hvězdiček: 4

R10836

29.9.-6.10.2018
Bez stravy
1 543 Kč

Doprava: Vlastní Hvězdiček: 3

Elsegårde Strand

6.10.-12.10.2018
Bez stravy
1 679 Kč

Doprava: Vlastní Hvězdiček: 3

A10364

13.10.-20.10.2018
Bez stravy
1 550 Kč

Doprava: Vlastní Hvězdiček: 2

P62864

13.10.-20.10.2018
Bez stravy
1 649 Kč

Doprava: Vlastní Hvězdiček: 4

Virksund

17.11.-23.11.2018
Bez stravy
845 Kč

Doprava: Vlastní Hvězdiček: 5

P42027

15.12.-22.12.2018
Bez stravy
2 107 Kč

Doprava: Vlastní Hvězdiček: 5

A12140

15.12.-22.12.2018
Bez stravy
1 977 Kč

Doprava: Vlastní Hvězdiček: 5

Blåvand

22.12.-28.12.2018
Bez stravy
5 114 Kč

Doprava: Vlastní Hvězdiček: 4

Kelstrup Strand/jylland

29.12.2018-4.1.2019
Bez stravy
4 531 Kč

Doprava: Vlastní Hvězdiček: 5
Zájezdy od INVIA.cz