Dánsko

G10901

11.5.-18.5.2019
Bez stravy
1 162 Kč

Doprava: Vlastní Hvězdiček: 3

C71290

11.5.-18.5.2019
Bez stravy
1 173 Kč

Doprava: Vlastní Hvězdiček: 2

D84122

11.5.-18.5.2019
Bez stravy
1 647 Kč

Doprava: Vlastní Hvězdiček: 4

D04211

1.6.-8.6.2019
Bez stravy
2 048 Kč

Doprava: Vlastní Hvězdiček: 4

P32918

14.6.-21.6.2019
Bez stravy
3 618 Kč

Doprava: Vlastní Hvězdiček: 3

D04390

15.6.-22.6.2019
Bez stravy
4 058 Kč

Doprava: Vlastní Hvězdiček: 5

E20408

22.6.-29.6.2019
Bez stravy
2 398 Kč

Doprava: Vlastní Hvězdiček: 5

A01110

31.8.-7.9.2019
Bez stravy
1 708 Kč

Doprava: Vlastní Hvězdiček: 3

I51685

5.10.-12.10.2019
Bez stravy
1 832 Kč

Doprava: Vlastní Hvězdiček: 3

A20875

12.10.-19.10.2019
Bez stravy
4 849 Kč

Doprava: Vlastní Hvězdiček: 5

A20777

2.11.-9.11.2019
Bez stravy
1 138 Kč

Doprava: Vlastní Hvězdiček: 4

"pila"

9.11.-16.11.2019
Bez stravy
1 912 Kč

Doprava: Vlastní Hvězdiček: 4

G10219

16.11.-23.11.2019
Bez stravy
929 Kč

Doprava: Vlastní Hvězdiček: 3

E20232

23.11.-30.11.2019
Bez stravy
2 818 Kč

Doprava: Vlastní Hvězdiček: 5

F07090

7.12.-14.12.2019
Bez stravy
2 255 Kč

Doprava: Vlastní Hvězdiček: 5
Zájezdy od INVIA.cz