Alv072

4.7.-11.7.2020
Bez stravy
4 975 Kč

Doprava: Vlastní Hvězdiček: 3

Als249

Saranda, Albánie
25.7.-1.8.2020
Bez stravy
4 153 Kč

Doprava: Vlastní Hvězdiček: 3

Horizont

Dürres, Albánie
24.7.-7.8.2020
All Inclusive
24 808 Kč

Doprava: Letecky (Bratislava)
Hvězdiček: 4, Hodnocení­: 3.9

Ald115

Dürres, Albánie
8.8.-15.8.2020
Bez stravy
4 766 Kč

Doprava: Vlastní Hvězdiček: 4

Als245

8.8.-15.8.2020
Bez stravy
2 492 Kč

Doprava: Vlastní Hvězdiček: 3

Alv010

15.8.-22.8.2020
Bez stravy
3 732 Kč

Doprava: Vlastní Hvězdiček: 3

Alv077

15.8.-22.8.2020
Bez stravy
5 970 Kč

Doprava: Vlastní Hvězdiček: 3

Als131

5.9.-12.9.2020
Bez stravy
1 943 Kč

Doprava: Vlastní Hvězdiček: 3

Als013

Saranda, Albánie
19.9.-26.9.2020
Bez stravy
1 566 Kč

Doprava: Vlastní Hvězdiček: 3

Ald059

Dürres, Albánie
3.10.-10.10.2020
Bez stravy
1 535 Kč

Doprava: Vlastní Hvězdiček: 4

Als074

3.10.-10.10.2020
Bez stravy
1 160 Kč

Doprava: Vlastní Hvězdiček: 3

Als222

Saranda, Albánie
3.10.-10.10.2020
Bez stravy
1 250 Kč

Doprava: Vlastní Hvězdiček: 3

Als258

Saranda, Albánie
10.10.-17.10.2020
Bez stravy
1 632 Kč

Doprava: Vlastní Hvězdiček: 3

Ald116

Dürres, Albánie
17.10.-24.10.2020
Bez stravy
1 530 Kč

Doprava: Vlastní Hvězdiček: 4

Ald030

24.10.-31.10.2020
Bez stravy
1 426 Kč

Doprava: Vlastní Hvězdiček: 3

Als112

Saranda, Albánie
31.10.-7.11.2020
Bez stravy
1 925 Kč

Doprava: Vlastní Hvězdiček: 3

Als176

Saranda, Albánie
14.11.-21.11.2020
Bez stravy
1 653 Kč

Doprava: Vlastní Hvězdiček: 3

Ald129

Dürres, Albánie
14.11.-21.11.2020
Bez stravy
1 632 Kč

Doprava: Vlastní Hvězdiček: 3

Alv073

14.11.-21.11.2020
Bez stravy
2 335 Kč

Doprava: Vlastní Hvězdiček: 3

Hotel Sun

Dürres, Albánie
24.11.-1.12.2020
Polopenze
4 480 Kč

Doprava: Vlastní Hvězdiček: 4, Hodnocení­: 3.6

Als138

5.12.-12.12.2020
Bez stravy
2 125 Kč

Doprava: Vlastní Hvězdiček: 4

Als248

Saranda, Albánie
12.12.-19.12.2020
Bez stravy
2 770 Kč

Doprava: Vlastní Hvězdiček: 3

Als237

12.12.-19.12.2020
Bez stravy
2 078 Kč

Doprava: Vlastní Hvězdiček: 3

Als235

19.12.-26.12.2020
Bez stravy
1 503 Kč

Doprava: Vlastní Hvězdiček: 3
Zájezdy od INVIA.cz